Vildsvinsproblem
Vi hjälper till med att hitta lösningar
Hem
Markägare
Jägare
Metoder
Priser
Kontakt
Hem

Om oss

Vi hjälper till med att hitta lösningar på problem som vilda djur orsakar. Det kan handla om allt från viltvårdsplanläggningar till ren avskjutning, det oftast är det lantbrukare/markägare som är våra uppdragsgivare, men även privatpersoner får rådgivning och hjälp i olika frågor.

Vildsvins stammen kan vara en framtida fara!

I några av våra grannländer har man stora problem med att grisarna sprider sjukdomar (smittbärare) mellan olika tamboskaps besättningar, ett fenomen man sällan kunde påvisa av andra djur än vildsvinen.